ZKM Coach

zkm_coach

ZKM coaching: wat en hoe in vogelvlucht

Een ZKM onderzoek is vergelijkbaar met een individueel ontwikkelassessment waarbij het onderzoek wordt gedaan met je eigen levensverhaal. Het resultaat geeft je inzicht in je eigen basislevenspatronen, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit inzicht verschaft je de mogelijkheid de eerste stappen te zetten op weg naar wezenlijke verandering. Die verandering doe je zelf, maar wel met deskundige begeleiding.

De ZKM past in de traditie van de narratieve en positieve psychologie en vindt haar internationale inbedding in het theoretische gedachtegoed van de Dialogical Self Theory. Voor de ZKM methode is essentieel dat beide deelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn. Jij hebt jouw levensverhaal, ik heb kennis van de methode.

Een ZKM traject bestaat uit twee fasen. Fase 1 is die van het ZKM onderzoek en in fase 2 ga je op weg naar verandering. De eerste fase bestaat uit twee lange gesprekken en twee kortere, de tweede fase bestaat uit vier à vijf coachgesprekken. Je kunt ook alleen het onderzoek doen. Meer informatie over inhoud, kosten en ervaringen van mijn klanten, vind je door naar onder te scrollen.